Influensa- och pneumokockvaccination 2017/2018

7 november 2017 till och med den 28 februari 2018 pågår vaccination mot säsongsinfluensan.

Vi har Drop-in tisdagar med start 7 november.

Vilka rekommenderas och erbjuds gratis vaccination mot influensa- och pneumokockinfektion i den årliga kampanjen i SLL?

Personer som har ökad risk för att bli allvarligt sjuka, eller få komplicerande sjukdomar av influensa, erbjuds gratis vaccination. Dessa innefattar följande grupper:

1. Vaccination mot influensa och pneumokocker
 Personer födda 1952 eller tidigare
 Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:

• kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
• astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
• kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
• kronisk lever- eller njursvikt
• instabil diabetes mellitus
• extrem fetma (störst risk vid BMI > 40)
• neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
• flerfunktionshinder hos barn

2. Vaccination mot influensa (ej pneumokocker)

Gravida: Vaccination av gravida görs lämpligen från vecka 17, gärna efter genomförd ultraljudsundersökning. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccinationen gärna skjutas på, eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccination sker. Gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet, d.v.s. i första trimestern, om influensa har börjat cirkulera i samhället.

Välkomna