Vår verksamhet

Kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet är en självklarhet hos oss!

Vi är auktoriserade av Stockholms Läns Landsting för att bedriva hälso- och sjukvård och ge den vård, behandling och rådgivning som bedöms relevant i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Viktigast för oss är att vara till för patienten, det ska genomsyra hela verksamheten.