Personal

Läkare


Per Westergren

Specialist i Allmänmedicin

Medicinskt ansvarig

Peter Stare

Specialist i Allmänmedicin


Zaky Chowdhury

Legitimerad läkare


Sjuksköterskor


Lotta Enehage

Distriktsköterska


Carina Corelli

Sjuksköterska


Maria Kagevi

Sjuksköterska


Maria Palm

Sjuksköterska

   

Samtalsterapeut/KBT


Lisbeth Sagefjord

   

Medicinsksekreterare / Reception


Caroline Nähr Lindström


Lena Ängefjord